Jak pracujemy

Świadczymy usługi projektowania w zakresie architektury krajobrazu. W początkowym okresie działalności zajmowaliśmy się

głównie przestrzenia prywatną małych i dużych ogrodów. Od kilku lat sukcesywnie poszerzamy swoją pracę o projektowanie zieleni publicznej - osiedlowej, firmowej czy miejskiej.

W dobrze zaprojektowanej przestrzeni zielonej roślinność powinna stanowić jej integralną część zagospodarowania, a nie

być jej tylko dodatkiem. Ważnym więc jest zatem, aby elementy form architektonicznych były planowane równocześnie z formami roślinnymi. Dlatego w zakresie naszych usług jest również opracowanie całego układu funkcjonalno-przestrzennego,  takich elementów jak taras, ścieżki, oświetlenie i  inne elementy małej architektury.

Jeżeli na projektowanym obszarze obecne jest już istniejące zadrzewienie, warto wówczas dobrze przemyśleć planowaną

zabudowę i optymalnie wykorzystać wartościowy starodrzew. Na tym etapie proponujemy klientowi wszelkie usługi dendrologiczne. Posiadamy uprawnienia Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni oraz Inspektora Nadzoru Dendrologicznego.

USŁUGI PROJEKTOWE

 

USŁUGI DENDROLOGICZNE

 

NADZORY

Proces projektowy

Spotkanie

Zapoznanie z inwestorem i tematem. Spotkanie odbywa się na miejscu przyszłej realizacji projektu. Wspólnie określamy zakres i wytyczne do prac projektowych wedle życzeń inwestora.

Przygotowanie indywidualnej oferty.

Przygotowujemy ofertę cenową na nasze prace projektowe  z zakresem i harmonogramem ich wykonania. Po jej akceptacji  i podpisaniu umowy przystępujemy do dalszych prac.

Projekt koncepcyjny

Jest to ogólny pomysł i zarys funkcjonalny  ogrodu, sporządzony na rzucie działki z 2 lub 3 rysunkami kluczowymi widokami na ogród, przedstawiamy inspiracje. Wspólnie z inwestorem precyzujemy kierunek projektu. Koncepcja nie zawiera wymiarów i ilości materiałów, nazw gatunków roślin 

Projekt wykonawczy.

Jest pełnym opracowaniem składającym sie z rysunków wykonawczych i wytycznych niezbędnych do realizacji ogrodu, także dodatkowych elementów małej architektury, typu: nawierzchnie twarde, taras, altana, grill itp.

Dokumentacja zawiera również zestawienie ilościowe użytych materiałów oraz roślin.

Realizacja

Nadzór autorski. Wizyty na miejscu realizacji ogrodu, mające na celu kontrolę zgodności prac budowlanych i ogrodniczych z projektem, pomoc w doborze wykonawców, materiałów, wspólne spotkania z branżystami. Polecamy sprawdzone przez nas firmy wykonawcze, których praca również  podlega  naszemu nadzorowi autorskiemu.

Please reload

Katarzyna Piskorowska

główny projektant

mgr inż. Architekt Krajobrazu

Absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. Ze światem roślin ozdobnych miała styczność od dzieciństwa poprzez sezonowe prace w rodzinnym gospodarstwie szkółkarskim. Zmysł plastyczny, zamiłowanie do roślin i chęć tworzenia użytkowych i estetycznych przestrzeni zaprowadziło ją na kierunek  Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.  Ukończyła również podyplomowe studium o kierunku Planowanie i Gospodarka Przestrzenna na Politechnice Śląskiej. 

Warsztat projektowy doskonaliła w pracowni krajobrazu  Tetrastigma oraz Plantacja Architektura Krajobrazu.

Projektowaniem krajobrazu zajmuję się od 2007 r. 

Please reload

 "Ogród powinien przede wszystkim dawać szczęście i ożywiać umysł swoim pięknem"

Gertruda  Jekyll